facebook pixel

סטודיו מיכאל אזולאי

 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
 • סטודיו מיכאל אזולאי 2014-05-04 00:11:54
  --   משרד לעיצוב ואדריכלות פנים הפועל למעלה מ 20 שנה. הסטודיו מתמחה בתכנון ועיצוב חללים מסחריים בתחום הקמעונאות, מסעדות,
  --   ברים, מועדונים, אולמות אירועים וכן בתחום הבנייה הפרטית, מלונאות ונופש - בארץ ובעולם.
  --   כתובת: יונה הנביא 21 תל אביב. טלפון: 03-5169133. מייל: mad@madesign.co.il. אתר: www.madesign.co.il.
לתיאום שעת ייעוץ חינם

לפגישת יעוץ חינם עם אדריכל חייגו 072-3926633 או השאירו פרטים:

לתיאום פגישת ייעוץ