facebook pixel

דורית וינברן

 • Home
 • דורית וינברן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • <!--:IW-->דורית וינברן<!--:--><!--:en-->Dorit Weinbren<!--:-->
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך... צילום: אלעד גונן
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך...
 • דורית וינברן 2015-02-03 10:23:43
  מעצבת הפנים Dorit Weinbren התבקשה "לעצב בית ולא מוזיאון" ! ברמת אביב ג', באחד הרחובות השקטים בגבול הצפון מזרחי של השכונה, משפחה – זוג הורים, רופאים ו 4 ילדים, רצתה חווית מגורים ספונטנית ולא מוקפדת. בהתאם לכך הבית עוצב: סדר יום דימויי, רב ערכי, רב גווני – המאפשר לחיות בבית בכל רגע נתון גם כשהבית לא מוחזק בסדר מופתי (גם כשהשמיכות זרוקות על הספה והצעצועים מפוזרים על השטיח). צירופים צבעוניים, נגיעות מזרח ומערב על גבול ההומור, חוסר הרמטיות ושימוש באור יום נכון להחדרת הנוף מסביב ולהאיר את הבית החשוך...
לתיאום שעת ייעוץ חינם

לפגישת יעוץ חינם עם אדריכל חייגו 050-8090335 או השאירו פרטים:

לתיאום פגישת ייעוץ